Profesionalism

Profesionalism

Echipa SIDCAD
Read More
Precizie

Precizie

Read More
Istorie

Istorie

Read More

Service

Acte necesare1

1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare; 2. Actele de proprietate ale imobilului – copii legalizate: a) in ...

Acte necesare3

1. Extras de carte funciara pentru informare – in original; 2. Documentatia cadastrala existenta a terenului- fotocopii...

Acte necesare2

1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare cu valoarea de impozitare a constructiei in original; 2. Extras de c...

Acte necesare4

1. Extras de carte funciara pentru informare – in original; 2. Documentatia cadastrala existenta a terenului- fotocopii...

AccessPress Root

Our Features

What Our Client Say