1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare;

2. Actele de proprietate ale imobilului – copii legalizate:
a) in cazul achizitionarii de la o persoana fizica/juridica: contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in acesta;
b) in cazul achizitionarii prin institutiile Statului Roman : contract de vanzare cumparare, proces verbal predare – primire apartament, contract pentru plata in rate si dovada achitarii integrale a acestuia;
c) in cazul dobandirii proprietatii in baza unei Sentinte Civile – copie conforma cu originalul (duplicat) emis de Judecatorie;
d) in cazul apartamentelor dobandite in baza Legii 112 / 1995 – copie legalizata contract vanzare – cumparare, fotocopie schita anexa contract;

3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor – fotocopii.