1. Extras de carte funciara pentru informare – in original;

2. Documentatia cadastrala existenta a terenului- fotocopii;

3. Actele de proprietate – fotocopii;

4. Actul de identitate ale proprietarului / proprietarilor – fotocopii;

5. Certificat de urbanism in cazul dezmembrarile cu mai mult de 2 loturi.