Cadastru

 • Intocmirea documentatiei pentru obtinerea numarului cadastral necesar la inscrierea in Cartea Funciara – prima inscriere a unui imobil in Cartea Funciara; Acte necesare
 • Intocmirea documentatiei pentru inscrierea uneia sau mai multor constructii in Cartea Funciara; Acte necesare
 • Dezmembrari ( parcelari, lotizari, dezlipiri ) de terenuri intravilane si extravilane; Acte necesare
 • Comasari ( alipiri ) de terenuri intravilane si extravilane; Acte necesare
 • Documentatii topocadastrale pentru obtinerea avizului tehnic in vederea atribuirii / confirmarii numarului postal;
 • Documentatii topocadastrale necesare pentru amenajarea teritoriului si urbanism ;
 • Planuri de amplasament si delimitare a corpului de proprietate ;
 • Intocmirea documentatiilor topografice prevazute de H.G. 834 / 1991;
 • Relevee constructii.

Topografie

 • Plan de situatie pentru orice tip de platforma (incluzand curbe de nivel);
 • Ridicari topografice in scopul executarii de proiecte ale diverselor investitii (constructii, amenajari);
 • Trasarea limitelor de proprietate;
 • Trasarea contururilor cladirilor, a axelor si cotelor din proiect;
 • Profile longitudinale si transversale;
 • Nivelment de mica si mare precizie;
 • Urmarirea comportarii in timp a constructiilor;
 • Masuratori pentru determinarea volumului de pamant excavat sau de umplutura;
 • Relevee constructii